ماهی راشگو یا راژگو

یکی دیگر از ماهیان ممتاز جنوب ماهی راشگو می باشد.به جرات می توان گفت یکی از زیباترين ماهی های دریا راشگو است. و بی دلیل نیست که لقب آهوی دریا به این ماهی داده اند.هیچ ماهی به خوشمزگی و خوش تراشی قامت معتدل و زیبای راشگو نیست.نامی بر رنگ های ملایم و موزون او نمی شود گذاشت.گوئی طلا را به ارغوان آغشته اند.در بعضی از بنادر جنوب به آن “طاهر”نیز می گویند.از نظر شکل ظاهری تقریبا شبيه شوریده است ولی دهانش مثل شوریده جلو نیست.دهان راشگو تمایل به پائین دارد.رنگ بدنش از پشت خاکستری  و در پهلو ها نقره ای و در قسمت شکم سفید رنگ می باشد.یکی دیگر از مشخصه های ماهی راشگو ،چشمهای این ماهی است که دارای پلک سوم می باشد.که توسط یک پرده ی ژلاتینی پوشیده شده است.این ماهی گوشت بسیار لذیذ و تردی دارد و معمولا برای سرخ کردن و کبابی مورد استفاده قرار می گیرد.البته برای شکم پر و ته چین بندری هم بی نظیر می باشد.ماهی راشگو در زمانهائی که هوا معتدل است در آبهای کم عمق ساحل روی بسترهای گل و شن زندگی می کند.زمانی که هوا خیلی گرم یا سرد می شود نزدیک ساحل می آید و وارد خورها و خلیج می شود.

ادامه دارد……..

شما ممکن است این را هم بپسندید

۸ پاسخ‌ها

 1. نازنين گفت:

  مطالب خيلي خوبي داريد
  ما راشگو خريديم ولي هنوز نخورديم اميدوارم همينطور كه ميگين خوشمزه باشه واسه پس فردا كه شب چله است
  مچكرم

 2. اکبر شایان گفت:

  شب چله ی بیاد ماندنی خواهید داشت با تناول ماهی بی نهایت لذیذ راشگو.

 3. سامان گفت:

  سلام مقدار جیوه راشگو چقدره؟؟؟

 4. سامان گفت:

  به سفارش فروشنده دیروز راشگو خریدم ولی چون خانومم بارداره نمیدونم مقداره جیوه این ماهی چقدر است ممنون میشم راهنمایی کنید

 5. اکبر شایان گفت:

  ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ؟
  ﻃﻌﻢ ﮐﻮﺳﻪﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﺷﻤﺸﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﮐﺒﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ
  ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  ﺍﺯ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ) ppm1( ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﻟﺴﺮﺩﻱ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ .
  ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ، ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ )ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ( ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ
  ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ .
  ﻣﺎﻫﻲﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻴﻮﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﮐﻮﺳﻪﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﺭﻟﻴﻦ، ﺍﺭﻩﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻴﺰﻩﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲﻫﺎﻱ
  ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ، ﻣﺎﻫﻲ ﺭﻭﻏﻨﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻭ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺭﻧﺠﻲ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ .
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻤﻲ ﺟﻴﻮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﻴﻮﻩ، ﻣﺸﮑﻠﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
  ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ FDA ) ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ( ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ -۶۰۰۰ ۲۷۰۰ ﺗﻦ ﺟﻴﻮﻩ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ
  ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺫﻏﺎﻝ
  ﺳﻨﮓ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺣﺪﻭﺩ -۳۰۰۰ ۲۰۰۰ ﺗﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ .
  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻴﻮﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺪﻥ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؟
  ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻤﻲ ﺍﺯ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ
  ﺳﻤﻲﺗﺮ ﺟﻴﻮﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ . ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻩ، ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻫﺴﺘﮕﻲ ﺩﻓﻊ
  ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .
  ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺁﺑﺸﺶﻫﺎﻱ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎﻱ ﺁﺑﺰﻱ ﻭ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻥﻫﺎ، ﺟﺬﺏ ﺑﺪﻥ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻣﻲﺷﻮﺩ . ﻣﺎﻫﻲﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎﻱ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ
  ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .
  ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﺎﻫﻲ، ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﺤﮑﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻀﻼﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲﺩﻫﺪ . ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﺨﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ
  ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ، ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰﻱ ﺍﺯ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ .
  ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﮐﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺂﺏﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ( ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
  ﭼﺸﻢﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .
  ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ؟
  ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ، ﺣﺪﻭﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ppm 0/05 – 0/01 ﺍﺳﺖ . ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻫﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ppm1 ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ FDA ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻀﺮ ﺍﺳﺖ . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
  ﮐﻮﺳﻪﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﺷﻤﺸﻴﺮﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﺘﻴﮏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﻴﺶ
  ﺍﺯ ppm1 ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
  ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ FDA ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ppm1 ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻧﻲ
  ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﻨﺪ .
  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﻣﻮ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻴﻮﻩ ﺣﺪﻭﺩ ppm 0/008 ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻭ ppm 2 ﺩﺭ ﻣﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ،
  ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ppb 2000 ﻳﻌﻨﻲ ppm2 ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻭ ﻣﻮ ﺍﺳﺖ .
  ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ
  ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻲﺣﺴﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺵ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ، ﭘﺎ ﻭ ﻟﺐﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ
  ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﻳﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻔﺼﻠﻲ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﺍﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻄﺮ
  ﺣﻤﻼﺕ ﻗﻠﺒﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ .
  ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻤﻲ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﺍﺳﺖ . ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﺯ ﺟﻔﺖ ﻋﺒﻮﺭ
  ﻣﻲﮐﻨﺪ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﮔﻠﺒﻮﻝﻫﺎﻱ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮﻥ ﺟﻨﻴﻦ ۳۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ . ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ۵ ﺗﺎ ۱۰ ﺑﺮﺍﺑﺮ
  ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﺳﺖ .
  ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭﻳﻢ؟
  ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ‌ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻴﺮﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﻮﺭﻣﺎﻫﻲ، ﮐﻮﺳﻪﻣﺎﻫﻲ ﻭ
  ﺷﻤﺸﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۳۶۰ ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻫﻲ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪ .
  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻳﮏ ﻳﺎ ﺩﻭ ﻭﻋﺪﻩ ﻣﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ، ﮐﻤﮏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺟﻴﻮﻩ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﮐﺮﺩ .
  ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﻴﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ppm 0/2 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ،
  ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
  ﺍﮔﺮ ﺟﺰﺀ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲﮔﻴﺮﻱ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ، ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺣﺘﻲﺍﻻﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺏﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ
  ﻣﺎﻫﻲﮔﻴﺮﻱ ﻧﮑﻨﻴﺪ .
  ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﺮﻳﺰﻩ ﺍﺯ ﮐﻒ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ- ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ
  ﺷﮑﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ .
  ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ
  ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﻭﺭﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺷﻮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪﻑ، ﺁﮔﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ
  ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭﺳﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .
  ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ، ﺁﻟﻮﺩﮔﻲﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺨﺘﺺ
  ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻫﻢ ﺻﺪﻕ ﻣﻲﮐﻨﺪ .
  ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﻏﺬﺳﺎﺯﻱﻫﺎ
  ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﺪ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ .
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻄﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲﮐﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ
  ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ، ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦﺟﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺯﺣﻤﺘﮑﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻴﻼﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
  ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺏﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ، ﻣﺤﻞ ﺁﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺻﻴﺪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﻴﺮﺩ .
  ﺳﺎﺭﺍ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﻧﻤﻴﻦ- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ- ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  منبع مطلب سايت طبييان

 6. رضا گفت:

  سلام
  لطفا در مورد ماهی چندال و فرقش با ماهی صبیتی محلی هم مطلب بنویسید.
  ممنون میشم

 7. ایرج یزدانی گفت:

  با سلام.میخواستم بدونم رنگ گوشت ماهی راشگو چه رنگی دارد.باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.