» اسامی ماهی های جنوب


ماهی پله از خانواده ی کفشک ماهیان   ماهی هوور   ماهی گالیت (خروس ماهی)   ماهیان ممتاز :حلوا سفید(زبیدی)-شوریده-راشگو . . . .ماهی های درجه یک یا گرو 1:شیر-قباد-صبیتی-حلوا سیاه-هامور-سکن-میش-سرخو(چمن)-سنگسر . . .گروه2:شانک ها-شعری(شهری)-کفشک ها-طوطی-گش-کوتر(آگول)مزلک و زبان-صبور-زمین کن(وهر) . . .گروه3:کریشو(حسون)-سلطان ابراهیم-طهطهو-عروس-کتو-سارم دهن کوچک(خودکار)و سارم دهن بزرگ(ضله) . . .گرو4:گواف-پیکو(شمشک)-هاماد-خارو(خارو باله سفید و خارو باله سیاه)بیاح-صافی ها ...

ماهی ها

همه چیز درباره ماهی ها و سایر آبزیان

درباره وبسایت

وبسایت ماهی ها با هدف معرفی انواع آبزیان و ترویج فرهنگ استفاده از منابغ مغذی دریایی برپا شده است. امید است با نظرات و پیشنهادات سازنده ی خود ما را در انجام این مهم یاری فرمایید

موضوعات

مطالب تصادفی

پیوندها

لینک به ما