برچسب گذاری توسط: زُبیدی بندری

۰

ماهی گش هندی ، دله ، مقوا

مقوا گوژپشت نام بومی : شنگ ، مقوانام بازاری : گش هندی نام های تقلب: زبیدی بندری ، صافی زبیدی !
 
 نام علمی گونه : Alectis indicusنام انگلیسی : Indian threadfishنام بازاری : گش هندی نام های بومی : شنگ ، دله ، مقوا نام های تقلب : زبیدی بندری ، صافی زبیدی از خانواده و تیره ی گش ماهیان دارای گوشتی سفید و بی خار و لذیذ ، مناسب برای سرخ کردنی ، کبابی ، فرپز ، قلیه ، ته چین ، شکم پر ماهی مقوا بصورت گله های بزرگ د

۰

پرستو ماهی

پرستو ماهی یا پرستوی هندی یکی دیگر از آبزیان لذیذ و خوراکی دریای جنوب می باشد.
این ماهی از لحاظ شکل ظاهری و قیافه با حلوا سفید(زُبیدی)بسیار بهم شبیه هستند.
البته تفاوت هادی زیادی با هم دارند در روی بدن پرستو ماهی رنگ های زرد وجود دارد.
ولی اگر همین ماهی پرستو ۲ روز در یخ نگهداری شود رنگ های زرد آن رو به سفیدی می رود
و این مسئله می تواند برای یک فروشنده ی ماهی که کارش تقلب در فروشندگی است خ