برچسب گذاری توسط: ماهی گوشتی و بدون خار

۱

ماهی گالیت

 
 
ماهی گالیت در گویش صیادان بومی بوشهر به خرماهی معروف است حال اینکه صیادان بومی خوزستان به این ماهی خروس می گویند .
 
 
ماهی گالیت با نام انگلیسی دلفین فیش dolfin fish دارای بدنی کشیده و فشرده است.
گالیت یک ماهی سطح زیست و متعلق به آبهای آزاد است ف از ماهیان و سخت پوستان تغذیه می کند.
این ماهی در سراسر آبهای خلیج فارس و دریای عمان و چابهار تا به طرف اقیانوس هند پراکنده می باشد و

۹

ماهی سکن

 
ماهی سکن بسیار لذیذ است و گوشت لُخم و بی خاری دارد.اگر با تیغ ماهی مشکل دارید،پیشنهاد می کنم
از ماهی سکن مصرف کنید تا مشتری دائمی این ماهی خوشمزه بشید.
رنگ گوشت ماهی سکن سفید مایل به صورتی است و دارای چربی خاصی در گوشتش می باشد
که این مسئله یعنی امگا۳ یا همان اسیدهای چرب مفید،در گوشت این ماهی به وفور یافت می شود.
گوشت بی خار و تُرد این ماهی باعث شده تا هر غذائی که با ماهی در مد نظر دا