برچسب گذاری توسط: معرفی ماهی های جنوب

۰

پرستو ماهی

پرستو ماهی یا پرستوی هندی یکی دیگر از آبزیان لذیذ و خوراکی دریای جنوب می باشد.
این ماهی از لحاظ شکل ظاهری و قیافه با حلوا سفید(زُبیدی)بسیار بهم شبیه هستند.
البته تفاوت هادی زیادی با هم دارند در روی بدن پرستو ماهی رنگ های زرد وجود دارد.
ولی اگر همین ماهی پرستو ۲ روز در یخ نگهداری شود رنگ های زرد آن رو به سفیدی می رود
و این مسئله می تواند برای یک فروشنده ی ماهی که کارش تقلب در فروشندگی است خ

۱۹

معرفی ماهی های دریای جنوب

 
 ماهی کفشک
 
ماهی پله از خانواده ی کفشک ماهیان
 
ماهی هوور
 
ماهی گالیت (خروس ماهی)
 
 

 
ماهی گش یا جش
 
 
 
 
 
ماهیان ممتاز :حلوا سفید(زبیدی)-شوریده-راشگو
.
.
.
.ماهی های درجه یک یا گرو ۱:شیر-قباد-صبیتی-حلوا سیاه-هامور-سکن-میش-سرخو(چمن)-سنگسر
.
.
.گروه۲:شانک ها-شعری(شهری)-کفشک ها-طوطی-گش-کوتر(آگول)مزلک و زبان-صبور-زمین کن(وهر)
.
.
.گروه۳:کریشو(حسون)-سلطا