ماهی کفال ، بیاح ، مید ، زوری ، گاریز

 

 

خانواده : MUGILIDAE
نام انگلیسی: Mullets
نام فارسی: کفال
از خانواده ی کفال ماهیان
دیگر اعضا این خانواده: مید ، پیچ ، گریز ، گاریز ، بیاح ، زوری

خانواده ی کفال ماهیان معمولا در مناطق ساحلی دریا زندگی می کنند.
و از آنجا وارد مصب ها و آب شیرین نیز می شوند.
بیشتر گونه ها شوری را تحمل می کنند بطوریکه آبهای شیرین با شوری ۷۵قسمت در هزار را نیز می توانند تحمل کنند.
اغلب گونه ها در دریا تخم ریزی می کنند.
تغذیه آنها از دیتریتهای موجود در گل و شن بستر صورت می گیرد و به علت رشد سریع و مقاوم بودن آنها، به عنوان یک ماهی با ارزش پرورشی درآمده است.
جزو ماهیان بسیار مناسب جهت مصرف غذایی می باشند و اغلب بصورت تازه بفروش میرسند.
وسیله صید آنها ، تورگردان ساحلی، تور ثابت ، ماشک و تور بالارونده است
کفال پشت سبز
کفال لکه آبی
مید
زوری
گاریز
از دیگر خانواده های کفال ماهیان می باشد.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.